SSK Slavonice


Sportovně Střelecký Klub

Počátky zájmového sdružení Sportovně Střelecký Klub Slavonice sahají do roku 1991, kdy se oddělila střelecká část z původní organizace Svazarm. Až do počátku 21. století měl SSK 5-6 členů, kteří zůstali věrni tomuto druhu sportu, přestože neměli svoji vlastní základnu. Zúčastňovali se různých střeleckých soutěží pořádaných jinými subjekty. Znovu se dostala do popředí otázka, zda pokračovat nadále tímto finančně náročným způsobem, ukončit činnost klubu, nebo najít prostory pro zřízení centrály SSK.

Naštěstí se rozhodlo, že se členové, kterých v té době bylo 8, pokusí v bývalém kamenolomu vybudovat střelnici i se zázemím pro tento sport. Pro tak malý počet členů to bylo veliké předsevzetí a bylo možné ho uskutečnit jen za kladného přístupu vedení města Slavonice, které poskytlo objekt lomu za symbolický pronájem. Přesto každému, kdo si vzpomene, jak vypadal prostor lomu v té době – černá skládka, hromady stavební suti, zbytky po těžbě a velké balvany po celé ploše, je jasné, že s lopatami a krumpáči by tam 8 lidí nic nezmohlo. Značným přínosem tak byla pomoc od Lesů Český Rudolec, které uvolnily na úpravu terénu těžkou mechanizaci. Nejčastějšími položkami na straně výdajů začaly být v těchto letech hřebíky, cement, prkna, lepenka, vruty atd. – což pokračuje až dodnes, kdy máme 12 členů.

Činnost SSK je po celou dobu podporována dotacemi města Slavonice a v posledních dvou letech tento sport dotovali i někteří místní podnikatelé. Jelikož byla teprve loni zčásti postavena provozní budova, je konečně možné provizorně pořádat některé akce pro veřejnost a hlavně se pokusit zapojit do tohoto sportu i mládež – ale o tom až po uplynutí této sezóny.

   Hospodář SSK Slavonice     Ing. Miroslav Kašpar

Původní kamenolom před stavbou střelnice

Původní kamenolom před stavbou střelnice

Stavba krytého střeliště, kde jsme volvem položili vrstvu drobného štěrku a na ni 6 silničních panelů.

Potom Karel Dvořák postavil celou dřevěnou kostru, převážně z kůlů.