Formuláře potřebné (nejen) k získání zbrojního průkazu

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti

Tímto formulářem vše začíná – ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu se přihlásíte podáním tohoto vyplněného dokumentu na vašem příslušném policejním oddělení (dle místa trvalého pobytu).


Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu

S tímto formulářem k vašemu posuzujícímu lékaři při vydávání nového zbrojního průkazu a při každém prodlužování platnosti nebo rozšiřování skupin.


Žádost o vydání zbrojního průkazu

Vyplňte, přiložte osvědčení o odborné i zdravotní způsobilosti a fotografii a odneste na příslušný útvar policie.


Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu

Použijte při rozšiřování skupin zbrojního průkazu. Je třeba přiložit doklady o odborné a zdravotní způsobilosti a jednu pasovou fotografii.


Žádost o povolení k nabytí vlastnictví / držení / nošení zbraně kategorie B

Držitelé ZP, kteří si chtějí pořídit zbraň kategorie B, musí na zažádat o povolení. Obvykle je vyřízeno poměrně rychle a někdy může být rozhodnutí hotové do pár dnů (výjimečně na počkání), ale oficiálně je na to vyhrazen čas 30 dnů.


Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně
jinak také známé jako „šedivák

Každá zbraň kategorie A, B či C podléhá povinné registraci. Po nákupu (nebo daru, zdědění atd.) nové či použité zbraně máte povinnost ji do deseti pracovních dnů zaregistrovat, tj. oznámit její nabytí, na příslušném útvaru policie. Při tom jí také musíte nenabitou předložit ke kontrole. Jako doklad registrace zbraně vám bude vystaven průkaz zbraně. Podobnou ohlašovací povinnost máte i při prodeji zbraně, tj. převodu vlastnictví na jinou osobu.


Kupní smlouva o koupi/prodeji zbraně

Pokud kupujete/prodáváte zbraň od fyzické osoby, doporučujeme vám sepsat písemnou smlouvu. Tato předloha kupní smlouvy na zbraň vznikla ve spolupráci s advokátem Mgr. Miloslavem Jančíkem. Můžete si ji jednoduše vyplnit přímo v počítači a vytisknout.


Bohužel, některé prohlížeče PDF souborů nezobrazují ve formulářích správně česká písmena s diakritikou. Pokud máte problémy s českými znaky, zkuste program PDF-XChange Viewer nebo využijte jednu z verzí pro ruční vyplnění, které najdete vpravo.

PDF – kat. B

PDF – kat. C