Výroční členská schůze

Usnesení z VČS SSK Slavonice, konané dne 3.2.2018:

 

VČS bere na vědomí:

 • Zprávu o činnosti SSK za rok 2017
 • Zprávu o hospodaření za rok 2017

 

VČS schvaluje:

 • Odvod členských příspěvků ve výši 50 Kč a 30 Kč za děti a mládež na rok 2018 zůstává.
 • Přijetí nového člena Ing. Jaroslava Pokorného
 • Schvaluje nového správce střelnice a to Petra Sobotku a potvrzuje stávající správce a to: Duchoň Jiří, Dvořák Miloslav st., Kašpar Miroslav, Kutina Karel, Ležák Jiří, Rosenkranz David, Seitl Karel, Štefl Jan na rok 2018
 • Vyloučení člena D. M. ze SSK Slavonice

 

 

VČS ukládá:

Členům:

       – podílet se aktivně  na brigádách,  střeleckých a společenských akcích v rámci svých možností

        – řídit se novým provozním řádem střelnice

novým správcům střelnice:

 • prostudovat si nový provozní řád a řídit se jím

 

výboru:

 • zaslat příspěvky do AVZO (p. Kašpar M.)
 • zaslat rozpis střeleb na Policii ČR JH (p. Ležák J.)
 • uspořádat alespoň dvě střelecké soutěže pro veřejnost
 • zajistit dvě stanoviště na dětský den

One thought on “Výroční členská schůze”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *